HIND­HOLM STX

BT - - NYHEDER -

Hind­holm STX er et pri­vat gym­na­si­um i Fug­leb­jerg på Vestsja­el­land.

Indtil vi­de­re har sko­len 21 ele­ver. Ele­ver med al­le bag­grun­de kan sø­ge om at bli­ve op­ta­get.

Det har en mus­lim­sk og ba­sis­de­mo­kra­tisk profil.

Det ad­skil­ler sig ved blandt an­det at ha­ve be­de­rum og ser­ve­re mad, der ta­ger hen­syn til mus­li­mer, i kan­ti­nen.

Gym­na­si­et er god­kendt af Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et.

Da­ge­le­ver på sko­len be­ta­ler 1.500 kr. om må­ne­den in­klu­siv mad, mens ko­ste­le­ver be­ta­ler 2.500 kr. in­klu­siv mad og va­e­rel­se. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.