IK­KE RACISTISK

BT - - DEBAT - Mik­kel Axell På fa­ce­book.com/ditbt kl. 12.27

Hun kan ik­ke døm­mes ef­ter ra­cis­me­pa­ra­graf­fen, for det, hun si­ger, er ik­ke spe­ci­fikt racistisk, men ud­trykt i ge­ne­ra­li­se­rin­ger. Ud­la­en­din­ge kan om­fat­te hvem som helst. Hun na­ev­ner ik­ke no­gen kon­kret. Hun na­ev­ner hver­ken nord­afri­kan­ske, ara­bi­ske el­ler mel­le­møst­li­ge ud­la­en­din­ge, så i prin­cip­pet kan hun me­ne he­le Eu­ro­pa. Bort­set fra Dan­mark. Det, hun si­ger, er uden sub­stans. Hun kan ik­ke ta­ges høj­ti­de­ligt el­ler al­vor­ligt. Det er så langt ude, så det er li­ge­gyl­digt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.