Brutal men­ne­ske­foragt

BT - - DEBAT -

Hvor­dan kan en så is­nen­de man­gel på em­pa­ti, så over­va­el­den­de et had og en så brutal men­ne­ske­foragt kom­me til ud­tryk, uden at le­del­sen af Dan­marks na­est­stør­ste par­ti klart ta­ger af­stand? At vil­le mind­ske til­strøm­nin­gen af ud­la­en­din­ge til Dan­mark er et le­gi­timt po­li­tisk mål. Men at om­ta­le med­men­ne­sker så ned­va­er­di­gen­de, som de to DFe­re gjor­de på lands­mø­det, er hin­si­des al an­sta­en­dig­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.