STEMPLER AL­LE

BT - - DEBAT - Sø­ren Kja­er På fa­ce­book.com/ditbt kl. 21.39

Når man si­ger al­le ud­la­en­din­ge, så er det og­så al­le ty­ske­re, sven­ske­re, nord­ma­end, isla­en­din­ge osv. Hun si­ger al­le ud­la­en­din­ge. Der­med al­le an­dre end dan­ske stats­bor­ge­re. Om ud­ta­les så er racistisk, må en dom­stol af­gø­re, idet hun ik­ke be­gra­en­ser sig til én ra­ce. Selv­om det nok er en be­stemt slags fol­ke­ma­eng­de, hun me­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.