RA­CIST OG POPULIST

BT - - DEBAT - Lud­vig Hen­rik­sen På fa­ce­book.com/ditbt kl. 08.20

Der­for skal so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne hol­de sig langt va­ek fra DF. Her vi­ser de de­res san­de an­sigt. Populist og ra­cist uden no­get re­elt po­li­tisk ind­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.