Mary midt i Mey­ers ma­dim­pe­ri­um

BT - - NYHEDER -

HYGGE-TO-GO Mens vi på Ho­ved­ba­nen­går­den i Kø­ben­havn kan ma­e­ske os i McDo­nald’s og Dunkin Donuts, kan ame­ri­ka­ner­ne nu ny­de nor­disk mad på Grand Cen­tral Sta­tion i New York. Claus Mey­er har nem­lig åb­net The Gre­at Nort­hern Food Hall, og i går fik kron­prin­ses­se Mary og stats­mi­ni­ster Lars Løkke Ras­mus­sen en rund­vis­ning og ef­ter­føl­gen­de frokost på re­stau­ran­ten ’Agern’.

Det nor­di­ske mad­mar­ked byg­ger på ind­be­gre­bet af dansk hygge, hvor folk sam­les om­kring mad. Ste­det be­står af fem mad­ste­der og en bar.

»Det in­de­ba­e­rer frisk­brag­te brød og ka­ger, let-ri­stet kaf­fe, dansk smør­re­brød, nor­di­ske grønt­sags­bid­der og mas­ser af sundt fuld­korn - alt­sam­men la­vet i hu­set af vo­res eg­ne kok­ke og ba­ge­re,« si­ger Claus Mey­er om pro­jek­tet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.