S støt­ter nyt skils­mis­seud­spil

BT - - NYHEDER -

So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne er­kla­e­rer sig så po­si­tiv stemt over for re­ge­rin­gens skils­mis­seud­spil, ’at de er klar til ind­gå for­lig på en ef­ter­mid­dag’.

»Over­ord­net set er jeg me­get po­si­tiv over, at de (re­ge­rin­gen red.) fak­tisk har ta­enkt sig at la­eg­ge tin­ge­ne sam­men til ét sy­stem, som har va­e­ret ho­ved­hjør­ne­ste­nen i det ud­spil, vi kom med for et halvt år si­den,« si­ger so­ci­al­ord­fø­rer Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil (S).

Der­for for­står men hel­ler ik­ke hos S, hvor­for man nu vil nedsa­et­te en ar­bejds­grup­pe, der skal kig­ge på skils­mis­se­sy­ste­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.