Team Ani­ston jub­ler

BT - - NYHEDER -

Stav til ’kar­ma’! Net­tet svøm­mer i re­ak­tio­ner på skils­mis­sen mel­lem An­ge­li­na Jo­lie og Brad Pitt. Ik­ke mindst fra det så­kald­te ’Team Ani­ston’, der til­ba­ge i 2005 hep­pe­de på ’svi­ger­mors drøm’ den lys­hå­re­de Fri­ends-stjer­ne Jen­ni­fer Ani­ston, da den se­xe­de An­ge­li­na Jo­lie stjal Brad Pitt ef­ter ind­spil­nin­ger­ne til fil­men ’Mr og Mrs. Smith’.

»Jen­ni­fer hør­te om nyhe­den, mens hun var hjem­me sam­men med sin mand Justin Theroux. Hen­des te­le­fon har va­e­ret rød­g­lø­de­n­de he­le da­gen med folk, der vil ha­ve hen­de til at ta­le dår­ligt om Brad, men hun ta­ger det i stiv arm,« si­ger en kil­de til Hol­lywoodLi­fe.com.

Jen­ni­fer Ani­ston har iføl­ge kil­den ik­ke brug for at ta­le dår­ligt om no­gen:

»Hun er i dag lyk­ke­ligt gift med en mand, der be­hand­ler hen­de som en dron­ning.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.