Ban Ki-moon: Knald el­ler fald i Sy­ri­en

BT - - NYHEDER -

LI­VET DET FORBANDEDE Tid­li­ge­re che­fre­dak­tør på Se og Hør Kim Hen­nings­en fryg­te­de, at Ken B. Ras­mus­sen vil­le ha­ev­ne sin fy­ring ved at

Se og Hør-sa­gen er ble­vet kaldt dan­marks­hi­sto­ri­ens stør­ste me­di­eskan­da­le. På an­kla­ge­ba­en­ken: De tid­li­ge­re che­fre­dak­tø­rer Hen­rik Qvortrup, Per Ing­dal og Kim Hen­nings­en samt jour­na­li­ster­ne Ken B. Ras­mus­sen og Kas­per Kop­ping samt tys-tys kil­den Pe­ter Bo Hen­rik­sen. 25. au­gust i år blev Al­ler Me­dia A/S idømt bø­der på i alt 10 mio. kr., mens tid­li­ge­re nyheds­chef Li­se Bon­de­sen og tid­li­ge­re re­dak­tions­chef Kim Bre­tov fik seks må­ne­ders be­tin­get faengsel og sam­fund­stje­ne­ste. Det ske­te ved til­stå­el­ses­sa­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.