’’ ’’

BT - - NYHEDER -

Jeg er ik­ke på vej ud af po­li­tik. Tva­er­ti­mod har jeg skuf­fen fuld af nye stram­nin­ger, som jeg gla­e­der mig til at gen­nem­fø­re. kh In­ger

In­ger Støj­berg

Vi må ar­bej­de sam­men og in­nova­tivt. Flygt­nin­ge er res­sour­cer. Re­ge­rin­gen, ngo’er og den pri­va­te sek­tor må al­le del­ta­ge

Kri­sti­an Jen­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.