Ho­t­dog? Ham­bur­ger? Ham­dog!

BT - - NYHEDER -

Det er lyk­ke­des au­stral­ske Mark Mur­ray at ta­ge pa­tent på en kryds­ning mel­lem en ho­t­dog og en ham­bur­ger, som han rej­ser rundt i og om­kring den au­stral­ske ho­ved­stad Perth og sa­el­ger til mar­ke­der og by­fe­ster. ’The Ham­dog’, som Mark Mur­ray har døbt sit ga­de­kryds mel­lem de to fast­food­klas­si­ke­re, går ef­ter sig­ne­de som varmt brød, og det er da net­op og­så det, som Mark Mur­ray har pa­tent på. I 2009 sik­re­de hans sig et ame­ri­kansk pa­tent på brø­d­et, som er en sam­men­sa­et­ning af et ho­t­dog­og bur­ger­brød. Men det er først gen­nem de sid­ste to må­ne­der, at Mark Mur­ray har bredt sin for­ret­ning ud og er be­gyndt at sa­el­ge si­ne ham­dogs, som be­står af en bur­ger­bøf, skå­ret over på mid­ten, med en pøl­se stop­pet ned i ud­ska­e­rin­gen sam­men med klas­sisk bur­ger-fyld: to­mat, sa­lat, løg, sen­nep og may­on­nai­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.