Man­ge kug­ler – mas­ser af lig

BT - - NYHEDER -

FILM

GENINDSPILNING ’The Mag­ni­fi­cent Se­ven’ Western ******

og Byung-hun Lee ik­ke. Og mens de­res kol­le­ga­er frem­står som no­get, der min­der om rig­ti­ge per­so­ner, må de nø­jes med ty­per som ’den vil­de in­di­a­ner’, ’den il­tre me­xi­ca­ner’ og ’den an­s­pa­end­te asi­at’. Bul­der og brag Action er der til gen­ga­eld mas­ser af i den me­re end to ti­mer lan­ge film.

Før­ste skud­du­el be­gyn­der, når vi bli­ver in­tro­du­ce­ret til se­je Was­hin­g­ton. Skud­mas­sa­kre num­mer to fin­der sted, da de syv over­ta­ger by­en. Og en­de­lig ud­gør den sid­ste hal­ve ti­me af fil­men stort set actions­ce­ne num­mer tre.

Der er så­le­des mas­ser af kug­ler og mas­ser af lig. Jeg holdt op med at ta­el­le ef­ter tre kvar­ter. Men pro­ble­met er, at man hur­tigt bli­ver lidt li­geg­lad – im­mun.

Selv­om det selv­føl­ge­lig ik­ke er en Berg­man-film, hvor det er de nu­an­ce­re­de fø­lel­ser, der ta­el­ler, vil­le det va­e­re rart med en smu­le en­ga­ge­ment. Og det er der ik­ke me­get tid til i det­te or­gie af teg­ne­se­ri­e­vold og til­sva­ren­de ka­ri­ke­re­de fi­gu­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.