’Aldrig følt så stor smer­te før’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ILDEBEFINDENDE og det er et pro­blem, der sid­der langt va­ek fra hjer­tet, så er jeg ba­re ty­pen, der vil ud og spil­le igen. Det er jo der­for, jeg er ta­get her­ned. Det er for at spil­le fod­bold. Jeg kan ik­ke hol­de mig i ro,« si­ger Riza Dur­mi­si.

Lo­kal­der­by­et end­te med en 1-0sejr til sto­re­bror Se­vil­la på et mål kort in­de i an­den halv­leg.

Bort­set fra ne­der­la­get og den ef­ter­føl­gen­de tur på ho­spi­ta­let, end­te kam­pen dog og­så med at va­e­re en god op­le­vel­se for Riza Dur­mi­si.

»Det var en kamp, jeg ik­ke vil­le gå glip af, for­di det var et lo­ka­l­op­gør, og for­di jeg i det he­le ta­get og­så helst vil spil­le al­le kam­pe. Det var og­så en helt vild stem­ning og en fed kamp at va­e­re med til,« forta­el­ler Riza Dur­mi­si.

»Men de vil­de­ste fans, jeg har op­le­vet her­ne­de, er nu Va­len­ci­as. Det var helt van­vit­tigt,« til­fø­jer han om kam­pen, som Be­tis vandt 3-2. Jeg kun­ne godt ma­er­ke un­der kam­pen, at jeg ik­ke hav­de det så godt, og det blev så ba­re va­er­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.