BRUG FOR MER

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PRO­JEKT AGF med skuf­fel­sen over, at vi ik­ke får tre po­int ud af det, for vi kre­e­rer de chan­cer, der skal til. Så det er ef­fek­ti­vi­te­ten og ky­nis­men, som vi skal hjem og ar­bej­de på og ha­ve fun­det.«

Trods gårs­da­gens flot­te pra­e­sta­tion og god­kend­te re­sul­tat har AGF ik­ke få­et den mest op­ti­ma­le start på den in­de­va­e­ren­de Su­per­liga-sa­e­son. Op­ti­mal har Glen Rid­ders­holms tid i AGF si­den ja­nu­ar hel­ler ik­ke va­e­ret.

Kam­pen mod FC Midtjyl­land var TORS­DAG 22. SEP­TEM­BER 2016 hans 25. su­per­liga­kamp med AGF. Med re­sul­ta­tet 1-1 brin­ger det ham op på 10 uaf­gjor­te kam­pe, mens han har tabt ni og kun for­må­et at vin­de seks.

Sam­men­lig­net med hans før­ste 25 kam­pe i spid­sen for FC Midtjyl­land bli­ver den sta­ti­stik kun end­nu va­er­re. I FC Midtjyl­land brug­te Glen Rid­ders­holm fi­re år på at fø­re hol­det til et dansk mester­skab, og her fik han da og­så en no­get bed­re start, end han har gjort i AGF.

Fra han i april 2011 over­tog po­sten fra Al­lah Kuhn og til de­cem­ber sam­me år sty­re­de han hol­det til me­re end dob­belt så man­ge sej­re end i AGF, da hans hold vandt 13 kam­pe, spil­le­de seks uaf­gjort og tab­te ni.

Det skal na­tur­lig­vis ta­ges med, at de to klub­ber ik­ke var i sam­me for­fat­ning, da Rid­ders­holm trå­d­te ind som ch­eftra­e­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.