To sej­re og et nederlag i Ja­pan

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tred­je­se­e­de­de Jan Ø. Jør­gen­sen og OL-bron­ze­vin­de­ren Vik­tor Axel­sen er sik­kert vi­de­re ef­ter før­ste run­de af Su­per­se­ri­es-tur­ne­rin­gen i Ja­pan.

Jan Ø. Jør­gen­sen vandt på 39 mi­nut­ter med 21-15, 21-13 over ja­pa­ne­ren Ri­i­chi Ta­kes­hi­ta, mens Vik­tor Axel­sen slog Wing Ki Vin­cent Wong fra Hong­kong med 21-16, 21-11.

Til gen­ga­eld tab­te Hans-Kri­sti­an Vit­ting­hus med 25-23, 12-21, 14-21 til ki­ne­se­ren Bin Qi­ao.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.