Varm Ba­lo­tel­li sen­der Ni­ce på før­ste­plad­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

An­gri­be­ren Ma­rio Ba­lo­tel­li (fo­to) la­der til at ha­ve lagt for­ti­den som pro­blem­barn bag sig og er i ste­det gå­et på jagt ef­ter at bli­ve om­talt som top­sco­rer. Sam­men med sin klub Ni­ce har han få­et en for­ry­gen­de start på sa­e­so­nen i Li­gue 1.

I af­tes vandt Ni­ce med 4-0 over Mo­na­co i et topop­gør og hop­pe­de der­med op på liga­ens før­ste­plads ef­ter seks spil­ler­un­der. Ma­rio Ba­lo­tel­li score­de to gan­ge i op­gø­ret og er op­pe på fi­re liga­scor­in­ger i den­ne sa­e­son, selv om det blot var den an­den liga­kamp med del­ta­gel­se af ita­li­e­ne­ren. Ni­ce har et en­kelt po­int ned til for­føl­ger­ne Pa­ris Saint-Ger­main og Mo­na­co.

Ni­co­laj Thom­sen fik det sid­ste kvar­ter på ba­nen, da Nan­tes hjem­me spil­le­de 0-0 mod Saint-Étien­ne trods 73 mi­nut­ter i over­tal og et straf­fes­park i for­bin­del­se med ud­vis­nin­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.