Man­che­ster Uni­ted und­gik ka­ta­stro­fen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den lå og lu­re­de. Sen­sa­tio­nen. Oven på tre nederlag i tra­ek skul­le Man­che­ster Uni­ted i af­tes i ak­tion i Liga Cup’en mod upå­ag­te­de Nort­hamp­ton fra Le­ague One, den tred­je­bed­ste ra­ek­ke. Men med to mål i an­den halv­leg tog stor­klub­ben en 3-1-sejr på ude­ba­ne.

Da Mi­cha­el Car­ri­ck med et af si­ne sja­eld­ne mål brag­te Uni­ted, der spa­re­de Zla­tan Ibra­him­ovic, men el­lers stil­le­de med et slag­kraf­tigt mand­skab, for­an ef­ter godt et kvar­ter på en flot first­ti­mer, så José Mourin­hos trop­per ud til at cru­i­se en sik­ker sejr hjem. Men kort før pau­sen be­gik Da­ley Blind straf­fe­park, som Alex Re­vell ud­nyt­te­de, og så var det, den be­gynd­te at lu­re. Sen­sa­tio­nen.

An­der Her­re­ra (fo­to) og Mi­cha­el Ras­h­ford sør­ge­de dog for, at kri­sesnak­ken i det mind­ste ik­ke blev for­va­er­ret i Uni­ted.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.