DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

De dan­ske fod­bold­kvin­der vandt 2-0 over Sve­ri­ge tirs­dag af­ten og sik­re­de sig der­med en plads ved na­e­ste som­mers EM-slut­run­de i Hol­land.

Dan­mark gik vi­de­re via en pla­ce­ring som num­mer to i kva­li­fi­ka­tions­grup­pe 4, som Sve­ri­ge vandt sik­kert, men selv om dan­sker­ne blot luk­ke­de ét mål ind i kva­li­fi­ka­tio­nen, tror book­ma­ker­ne ik­ke me­get på dem.

Fak­tisk står kun Island og Skot­land i hø­je­re od­ds, og dansk guld kan net­op nu spil­les til ek­sem­pel­vis 15 gan­ge pen­ge­ne hos Dan­ske Spil.

»Ved sid­ste EM kom Dan­mark i se­mi­fi­na­len uden at vin­de en ene­ste kamp i or­di­na­er tid, og der skal for­ment­lig og­så en god po­r­tion held til den­ne gang, hvis de skal kom­me langt i tur­ne­rin­gen. Der er man­ge hold, der er mar­gi­nalt bed­re end Dan­mark,« si­ger Pe­ter Em­mi­ke fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.