1,91

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vi­borg le­ve­re­de en flot ind­sats i Brøndby og un­der­stre­ge­de, at hol­det har det frem­ra­gen­de i rol­len som un­der­tip­pet, hvor mod­stan­der­ne ta­ger ini­ti­a­ti­vet i kam­pen. Det kom­mer og­så til at ske her, da AaB ger­ne vil spil­le fod­bold, og det pas­ser Vi­borg per­fekt. Aal­bor­gen­ser­ne kun­ne godt ha­ve få­et po­int i Lyng­by, men pra­e­sta­tio­nen var ik­ke pra­gen­de, og her mang­ler man igen vig­ti­ge Mar­kus Hol­ger­s­son på grund af ka­ran­ta­e­ne. Ram­mer AaB da­gen, kan hol­det sta­dig spil­le flot fod­bold, men tak­tisk set lig­ger kam­pen godt til Vi­borg, så spil X2.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.