2,20

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Søn­derjy­skes smal­le trup har ty­de­lig­vis va­e­ret slidt af det eu­ro­pa­ei­ske spil, men sej­ren over Farum må alt an­det li­ge ha­ve gi­vet et stort skud selv­til­lid, selv om det er be­kym­ren­de, at hver­ken Ma­rin Sken­der el­ler Lukas Fer­nan­des i må­let er i na­er­he­den af top­ni­veau­et for ti­den. Man mø­der et OB-hold, der er hårdt ramt på selv­til­lids­fron­ten ef­ter fi­re nederlag i tra­ek. Til den­ne kamp er man så og­så gan­ske hårdt ramt af ska­der med Oli­ver Lund, An­ders K. Ja­cob­sen og João Pe­reira al­le ude af de nor­ma­le star­te­re, så der bør va­e­re va­er­di i spil på 1-tal­let.

Od­dset er fun­det hos Dan­ske Spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.