2 ,18

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lyng­by vil ger­ne spil­le of­fen­sivt, men ind­til vi­de­re er det ik­ke ret man­ge gan­ge i sa­e­so­nen, at beg­ge hold har sco­ret – fak­tisk kun to gan­ge i de se­ne­ste ni kam­pe, og spe­ci­elt of­fen­sivt har man pro­ble­mer med at kon­ver­te­re chan­cer­ne til mål. Selv om Brøndby har ry for at spil­le of­fen­sivt, er det fak­tisk sket fi­re gan­ge i sa­e­so­nen, at beg­ge hold ik­ke har sco­ret i de­res kam­pe og ef­ter et par de­fen­si­ve blun­de­re mod Vi­borg vil man gi­vet­vis ha­ve lidt me­re fo­kus de­fen­sivt, mens man of­fen­sivt ik­ke har le­ve­ret helt på sam­me ni­veau i de se­ne­ste par kam­pe.

Od­dset er fun­det hos Uni­bet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.