100 an­sat­te ry­ger: Ci­gar­fa­brik luk­ker

BT - - NYHEDER -

Borg­meste­ren i Guld­borgs­und Kom­mu­ne, Jo­hn Bra­ed­der, kal­der det ’rig­tig skidt’, at to­baks­pro­du­cen­ten Scan­di­navi­an To­bac­co Group luk­ker sin ci­gar­fa­brik i Ny­kø­bing Fal­ster. Fa­brik­ken har knap 100 an­sat­te.

»Det er en ar­bejds­plads, som har rig­tig me­get ufag­la­ert ar­bejds­kraft an­sat,« si­ger borg­meste­ren.

Scan­di­navi­an To­bac­co Groups pro­duk­tions­ste­der re­du­ce­res fra 14 til 12, og en ef­fek­ti­vi­se­rings­plan frem­ryk­kes med et år. Det be­ty­der, at virk­som­he­den og­så luk­ker en fa­brik i Bel­gi­en.

Selv om Guld­borgs­unds borg­me­ster hå­ber på en red­ning af ci­gar­fa­brik­ken, står be­slut­nin­gen om luk­ning ik­ke til at aen­dre, si­ger top­chef i Scan­di­navi­an To­bac­co Group Ni­els Fre­de­rik­sen:

»Vi kø­rer ef­ter pla­nen.«

Ci­gar­pro­duk­tio­nen har en lang hi­sto­rie i Ny­kø­bing Fal­ster, hvor for­ret­nings­man­den E. No­bel al­le­re­de i 1835 grund­lag­de en pro­duk­tion af snus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.