Agent 007 får 1.000 nye kol­le­ga­er

BT - - NYHEDER -

Stor­bri­tan­ni­en vil få 40 pro­cent flere spio­ner i MI6 – en af de stør­ste ud­vi­del­ser si­den den kol­de krig, forta­el­ler BBC.

»An­tal­let af an­sat­te i den hem­me­li­ge ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, MI6, vil sti­ge til lidt un­der 3.500 i 2020 fra om­kring 2.500,« si­ger BBC, som hen­vi­ser til unavn­giv­ne kil­der.

MI6-che­fen Alex Yo­un­ger sag­de i den­ne uge, at trus­len fra mi­li­tan­te is­la­mi­ster mod Ve­sten vil for­bli­ve re­el i åre­vis, da det ik­ke vil va­e­re nok at gen­vin­de ter­ri­to­ri­um fra Is­la­misk Stat.

MI6 er be­rømt for at ha­ve haft nog­le af de mest be­røm­te fik­ti­ve spio­ner an­sat – fra Jo­hn le Car­rés Ge­or­ge Smiley til Ian Fle­m­ings Ja­mes Bond.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.