’Mørk uge’ for­pur­rer nød­hja­elp i Alep­po

BT - - NYHEDER -

SY­RI­EN Der er des­pe­rat brug for nød­hja­elp i og om­kring den sy­ri­ske by Alep­po. Selv om FN har en kon­voj stå­en­de blot 50 ki­lo­me­ter fra den krigs­haer­ge­de by, er det langt­fra sik­kert, at mad og me­di­cin snart vil va­e­re på vej til de ci­vi­le. Et an­greb mod en kon­voj i om­rå­det man­dag har kun gjort ud­sig­ter­ne mør­ke­re.

Det forta­el­ler Jens La­er­ke fra FN’s kon­tor for Hu­ma­ni­ta­e­re An­lig­gen­der.

»Det har va­e­ret en mørk uge i Sy­ri­en, og ud­sig­ter­ne er ik­ke go­de,« si­ger han. I kølvan­det på an­gre­bet mod nød­hja­elp­s­kon­voj­en stop­pe­de lig­nen­de trans­por­ter i he­le Sy­ri­en. Det dre­jer sig om kon­vo­jer, der kø­rer til sa­er­ligt be­lej­re­de om­rå­der og kryd­ser flere så­kald­te kon­flikt­linjer på vej­en. Tors­dag er den før­ste af dis­se kon­vo­jer si­den man­dag kørt fra den sy­ri­ske ho­ved­stad Da­ma­s­kus.Kort ef­ter klok­ken 15 dansk tid nå­e­de hja­el­pen frem til by­en Mo­a­da­miya.

»Kon­voj­en er net­op nå­et frem med nød­hja­elp til 35.000 men­ne­sker. Hja­el­pen be­står af fø­de­va­rer, me­di­cin, un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­ler og re­me­di­er til at ren­se vand og des­in­fi­ce­re,« si­ger Jens La­er­ke.

Det er to må­ne­der si­den, folk i Mo­a­da­miya har få­et nød­hja­elp.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.