An­holdt mand dø­de i po­li­tiets va­re­ta­egt

BT - - NYHEDER -

En mand­lig bi­list mi­ste­de be­vidst­he­den, da han sad på bags­a­e­det af en po­li­ti­bil sent man­dag af­ten. Ons­dag er man­den død. Det op­ly­ser chef­kon­su­lent hos Den Uaf­ha­en­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed Ce­ci­lie Revs­bech til nord­jy­ske.dk. Man­den blev an­holdt af po­li­ti­et, ef­ter at han foru­lyk­ke­de i sin bil ved Nøra­ger man­dag. Po­li­ti­et hav­de mi­stan­ke om, at bi­li­sten var fuld, og tog ham med i pa­trul­je­bi­len. Be­tjen­te­ne kør­te mod sy­ge­hu­set, hvor den an­hold­te skul­le ha­ve ta­get en blod­prø­ve. På vej­en - på mo­tor­vej E45 ved Ha­ver­s­lev - mi­ste­de han imid­ler­tid be­vidst­he­den. Ce­ci­lie Revs­bech fra Den Uaf­ha­en­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed vil ik­ke over for nord­jy­ske.dk forta­el­le om de na­er­me­re om­sta­en­dig­he­der om­kring an­hol­del­sen. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.