Mary stormer ind på Hall of Fa­me-li­ste

BT - - NYHEDER -

Flere gan­ge har uden­land­ske mo­de­eks­per­ter og me­di­er rost den dan­ske kron­prin­ses­se Marys ud­søg­te øje for mo­de.

Nu har den 44-åri­ge kron­prin­ses­ses stilsans for al­vor skabt in­ter­na­tio­nal op­ma­er­k­som­hed. Det ame­ri­kan­ske må­neds­ma­ga­sin Va­ni­ty Fair har nem­lig in­klu­de­ret den dan­ske kron­prin­ses­se på sin Hall of Fa­me-li­ste over ver­dens bedst kla­ed­te men­ne­sker gen­nem ti­dens løb.

Det af­slø­res på ma­ga­si­nets egen hjem­mesi­de, hvor et fo­to af en stors­mi­len­de kron­prin­ses­se to­ner frem. På bil­le­det er den mo­deg­la­de kron­prin­ses­se Mary iført en gal­lakjo­le, som Va­ni­ty Fair har kå­ret til at va­e­re den mest iøj­ne­fal­den­de fra Kron­prin­ses­sens kla­e­de­skab i 2016.

Kjo­len er de­sig­net af den dan­ske hau­te cou­tu­re-kre­a­tør Jes­per Høvring. Den mør­ke­blå fløjlskjo­le er be­sat med et va­eld af pail­let­ter, der strå­ler om kap med de ru­bin­be­sat­te smyk­ker, som den dan­ske kron­prin­ses­se er iført. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 22: Nem: 57, Mel­lem: 19, Sva­er: 136

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.