BT ANBEFALER – DET SKAL DU SE

BT - - TV-GUIDE -

LOTTE SCHARFF Jour­na­list

’Det mysti­ske Dan­mark’

Do­ku­men­tar­se­rie Er der no­get, som vir­ke­lig kan få hå­ret til at rej­se sig på mit ho­ved af skra­ek, er det be­ret­nin­ger om spø­gel­ser og gen­fa­erd. Og som de fle­ste til­tra­ek­kes og­så jeg af skra­ek­ken, som en myg bli­ver af lys, når der er spø­gel­ser på fa­er­de. Isa­er når spø­ge­ri­et fo­re­går på en kro, som lig­ger i na­er­he­den af mit tid­li­ge­re hjem. KIRSTEN ERLENDSSON Jour­na­list

OB-FC Midtjyl­land

Bed­rag II Så er DRs søn­dags­se­rie ’Bed­rag’ til­ba­ge, og jeg er spa­endt på, om se­ri­en kan fort­sa­et­te med at va­e­re li­ge så ner­vepi­r­ren­de og spa­en­den­de, når man nu har la­det le­je­mor­de­ren ta­ge li­vet af den ka­ris­ma­ti­ske su­per­s­kurk i Ni­ko­laj Lie Kaas’ skik­kel­se. Mon ik­ke der duk­ker nye ban­dit­ter i andre ha­bit­ter op, som vi vil el­ske at ha­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.