Voi­ce Ju­ni­or

DA­GENS TIP lør­dag

BT - - TV-GUIDE -

Nu er det sid­ste chan­ce for de tre co­a­ches, Oh Land, Wa­fan­de og Jo­ey Moe, til at få fyldt de­res teams med de dyg­tig­ste un­ge san­ge­re. De er al­le tre i top­form og me­re end klar til at la­de sig be­gej­stre og tryk­ke på de rø­de knap­per. Bag sce­nen ven­ter mas­ser af fan­ta­sti­ske san­ge­re mel­lem ot­te og 14 år, men hvem får de sid­ste plad­ser? TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.