Bed­rag

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV-GUIDE -

Mads sid­der fan­get i ru­ti­nesa­ger hos Bag­mand­spo­li­ti­et og har sva­ert ved at glem­me Ener­gre­en. Og en til­sy­ne­la­den­de ba­nal sag om en lil­le sned­ker­virk­som­hed, der er gå­et kon­kurs, fan­ger Mads' op­ma­er­k­som­hed – han får fa­er­ten af no­get rå­d­dent i en af lan­dets stør­ste ban­ker. Clau­dia har be­talt en høj pris for sin in­vol­ve­ring i Ener­gre­en. DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.