Hånd­bold

BT - - TV-GUIDE -

For før­ste gang i TTH Holste­bros hi­sto­rie skal der spil­les Cham­pions Le­ague i den ve­stjy­ske by, når klub­bens her­re­hold mø­der de ru­ma­en­ske me­stre fra Di­na­mo Bucu­re­sti. Ve­stjy­der­ne er der­u­d­over i grup­pe med fran­ske Nan­tes, ukrain­ske Mo­tor Za­por­ozhye, Besik­tas fra Tyr­ki­et samt ABC/UMin­ho fra Portu­gal. Hjem­me er TTH sva­ge fa­vo­rit­ter. DR1: 16.35

Ty­ven Par­ker bli­ver for­rå­dt af sin ban­de, der stja­e­ler hans ud­byt­te og ef­ter­la­der ham dø­de­ligt sår­et. Op­sat på ha­evn føl­ger Par­ker ef­ter dem til Palm Beach, hvor det na­e­ste kup skal fin­de sted. Her slår Par­ker pjal­ter­ne sam­men med den smuk­ke Les­lie – en fra­skilt ejen­doms­ma­eg­ler med et sid­ste, gyl­dent håb om at sco­re kas­sen. DR1: 22.10

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.