Snyd el­ler ...

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV-GUIDE -

Dan­ske pa­tien­ter op­sø­ger i sti­gen­de grad ty­ske la­e­ger og la­bo­ra­to­ri­er for at få be­hand­ling for syg­dom­men bor­re­lia. Pa­tien­ter­ne fø­ler sig svig­tet af det dan­ske sy­stem og bru­ger der­for for­mu­er på ty­ske pri­vat­kli­nik­ker mod syg­dom­men, der kan op­stå ef­ter bid fra sko­v­flå­ter. Men hvad er det, de ty­ske la­e­ger kan? Er det vi­den­skab el­ler fup?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.