Sa­gan sik­rer sig ny eta­pe­tri­umf

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

For an­den dag i tra­ek kun­ne den slo­vaki­ske sprin­ter og ver­dens­me­ster Pe­ter Sa­gan (Tin­koff) la­de sig kå­re som eta­pe­vin­der i cy­kel­lø­bet Eneco Tour.

Oplø­bet var dog så ta­et, at ver­dens­meste­ren ik­ke føl­te sig sik­ker på sej­ren, da han pas­se­re­de mål­stre­gen ef­ter 4. eta­pes 201,4 ki­lo­me­ter fra Aal­ter til Sint-Pie­ters-Le­euw i Bel­gi­en.

Der måt­te så­le­des må­l­fo­to til for at vi­se, at Sa­gan vandt med mar­gi­na­ler for­an An­dré Greipel (Lot­to Sou­dal)

Som si­de­ge­vinst over­tog Sa­gan og­så lø­bets fø­rer­trø­je syv se­kun­der for­an au­stra­li­e­ren Ro­han Den­nis (BMC).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.