At­le­ter har mi­stet til­li­den til WADA

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Dan­ske at­le­ter har mi­stet til­li­den til Det In­ter­na­tio­na­le An­tido­ping Agen­tur (WADA) som føl­ge af, at ha­ck­er­grup­pen Fan­cy Bears har of­fent­lig­gjort føl­som­me sund­heds­da­ta fra 66 idra­ets­u­dø­ve­re i den se­ne­ste tid.

Dan­ske Eli­tesport­s­u­dø­ve­res Fore­ning (DEF) op­for­drer der­for til at stop­pe med at ind­be­ret­te per­son­føl­som­me da­ta til WADA, li­ge­som Sve­ri­ge har gjort det.

I alt fi­re dan­ske at­le­ter har få­et of­fent­lig­gjort per­son­føl­som­me op­lys­nin­ger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.