1 ,91

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vej­les sam­men­brag­te flok af spil­le­re fun­ge­rer end­nu ik­ke op­ti­malt som hold, og man har i fem for­søg end­nu ik­ke for­må­et at vin­de på Vej­le Sta­dion. Oven i er for­men så dår­lig med to nederlag i tra­ek, og der­for gi­ver det ik­ke så me­get me­ning, at man li­ge­frem er stor­fa­vo­rit i det­te op­gør. Ny­kø­bing har va­e­ret den sto­re over­ra­skel­se i den­ne sa­e­son, og det pas­ser hol­det fint at over­la­de ini­ti­a­ti­vet til Vej­le og så spil­le på om­stil­lin­ger. Ind­til vi­de­re har ga­ester­ne kun tabt til Ho­bro og HB Kø­ge, og der skal va­e­re fin va­er­di i, at de kom­mer fra Vej­le med po­int.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.