3,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Em­men star­te­de sa­e­so­nen flot ud, men har set dår­lig ud i de se­ne­ste par kam­pe, hvor man ik­ke har va­e­ret ta­et på po­int. En af for­kla­rin­ger­ne er, at første­ke­e­per Den­nis Tel­genkamp er ble­vet ska­det, og da re­ser­ve­ke­e­pe­ren og­så for­ven­tes ude, skal tred­je­ke­e­per Eser El­ma­li for­ment­lig i ak­tion i dag. Mod­stan­der Den Bosch var hel­ler ik­ke god se­ne­st, men har trods alt mas­ser af of­fen­siv kva­li­tet og trods pla­ce­rin­gen i bun­den af ta­bel­len, er man blandt de mest scoren­de hold i ra­ek­ken. Der­for skal hol­det ha­ve gan­ske fi­ne mu­lig­he­der for at hen­te tre po­int hér.

Od­dset er fun­det hos Bet365

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.