2 , 1 5

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Lo­kal­brag i Por­to med en for stor fa­vo­rit. FC Por­to har slet ik­ke ramt ni­veau­et i den­ne sa­e­son, hvil­ket man blandt an­det så mod FC Kø­ben­havn, hvor uro­en om­kring Ya­ci­ne Bra­hi­mi har på­vir­ket hol­det ne­ga­tivt. Til­med har man tirs­dag en me­get vig­tig kamp i Cham­pions Le­ague i Lei­ce­ster, og der spe­ku­le­res der­for i, om man vil la­de et par af pro­fi­ler­ne hvi­le i den­ne kamp. Bo­a­vis­ta kom­mer til kam­pen med to nederlag i tra­ek, men man kan va­e­re sik­ker på, at hol­det kom­mer med alt i den­ne kamp, og ud over Lucas Tag­li­a­pie­tra kom­mer man i sta­er­ke­ste op­stil­ling.

Od­dset er fun­det hos Bet365 (asi­an +1,5)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.