Mand med gaf­fel tru­e­de ungt par

BT - - NYHEDER -

En for­modet hjem­me­rø­ver blev i går va­re­ta­egts­fa­engs­let i 27 da­ge af en dom­mer i Kø­ben­havn. Po­li­ti­et me­ner, at den fa­engs­le­de er iden­tisk med den per­son, der sent ons­dag af­ten tra­eng­te ind i et ungt pars lej­lig­hed på Øster­bro. Be­va­eb­net med en gaf­fel krav­le­de man­den iføl­ge po­li­ti­et op på et stil­lads ved Lyng­by­vej 42 og helt op til fjer­de sal, hvor han slap ind i lej­lig­he­den. »Par­ret lig­ger og sover og bli­ver va­ek­ket af, at han ro­der rundt i lej­lig­he­den, og da de står op, kom­mer han ind i sove­va­e­rel­set,« har ef­ter­forsk­nings­le­der ved Kø­ben­havns Po­li­ti Hen­rik Ve­del tid­li­ge­re sagt. I sove­va­e­rel­set tru­e­de hjem­me­rø­ve­ren par­ret til at ud­le­ve­re en ba­er­bar com­pu­ter og et ur, in­den han stak af.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.