Nø­gen Trump­fi­gur stjå­let

BT - - NYHEDER -

En 36-årig mand er ef­ter­søgt i Mi­a­mi for en bizar for­bry­del­se. Han har nem­lig an­gi­ve­ligt stjå­let en ik­ke helt al­min­de­lig sta­tue. Den fo­re­stil­ler pra­esi­dent­kan­di­da­ten Do­nald Trump - nø­gen. Det skri­ver CBS Mi­a­mi på sin net­a­vis.

Sta­tu­en er vur­de­ret til over 300.000 kro­ner. Den var tid­li­ge­re pla­ce­ret på et tag ved si­den af en mo­tor­vej, men blev fjer­net, for­di den di­stra­he­re­de bi­li­ster­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.