Mis­brugs­sag skal gå om: Doms­mand sov

BT - - NYHEDER -

Hø­jeste­ret har be­slut­tet, at en straf­fesag om vold­ta­egt mod et barn skal gå om i Østre Lands­ret, for­di en doms­mand til­sy­ne­la­den­de faldt i søvn, mens de af­gø­ren­de be­vi­ser blev frem­lagt un­der lands­ret­tens be­hand­ling af sagen.

Hø­jeste­ret be­slut­te­de fre­dag at op­ha­e­ve lands­rets­dom­men, og at sagen skal be­hand­les af lands­ret­ten en gang til.

Den til­tal­te i sagen blev i novem­ber sid­ste år idømt fem års fa­engsel for at ha­ve vold­ta­get sin ae­ld­ste datter. Des­u­den blev han fun­det skyl­dig i vold mod to an­dre børn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.