Til­ta­le: Smug­le­de 170 mi­gran­ter

BT - - NYHEDER -

Sve­ri­ge har rejst til­ta­le mod tre ma­end for at ha­ve or­ga­ni­se­ret at smug­le 170 men­ne­sker i mi­ni­bus­ser fra det nord­li­ge Ita­li­en og vi­de­re gen­nem Eu­ro­pas åb­ne gra­en­ser til Sve­ri­ge.

Den sven­ske an­kla­ge­myn­dig­hed sag­de i går, at trio­en er mista­enkt for at ha­ve le­jet mi­ni­bus­ser og hy­ret chauf­fø­rer, som skul­le kø­re mi­gran­ter­ne fra tog­sta­tio­nen i Mila­no og vi­de­re til Skan­di­navi­en.

De fle­ste af de 170 mi­gran­ter og flygt­nin­ge er sy­re­re, der er flyg­tet fra kri­gen i de­res hjem­land.

Tog­sta­tio­nen i Mila­no er kendt som et af de ste­der i Europa, man­ge flygt­nin­ge og mi­gran­ter bru­ger som ud­gangs­punkt for at kom­me vi­de­re nord­på mod an­dre eu­ro­pa­ei­ske lan­de.

Her er de tre til­tal­te ma­end an­gi­ve­ligt kom­met i kon­takt med flygt­nin­ge og mi­gran­ter, som de har til­budt at kø­re vi­de­re nord­på mod en be­ta­ling på 500 eu­ro per per­son, sva­ren­de til om­kring 3.700 kro­ner. Børn rej­ste gra­tis.

To af de tre an­kla­ge­de har bå­de svensk og irakisk statsborgerskab, mens den tred­je er sy­risk stats­bor­ger. De blev an­holdt i Sve­ri­ge sid­ste år, men er løsladt, ind­til sagen skal for ret­ten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.