’A-vå­ben er ret­fa­er­digt selv­for­svar’

BT - - NYHEDER -

Nord­koreas be­slut­ning om at trod­se den mas­si­ve for­døm­mel­se fra FN og det in­ter­na­tio­na­le sam­fund og styr­ke sit ar­se­nal af atom­vå­ben er ’et ret­fa­er­digt til­tag for selv­for­svar’.

Det sag­de lan­dets uden­rigs­mi­ni­ster Ri Yong Ho i en ta­le til FNs Ge­ne­ral­for­sam­ling.

Han til­fø­je­de, at Nord­korea ik­ke vil op­gi­ve atom­vå­ben som af­skra­ek­kel­ses­mid­del, så la­en­ge lan­det er tru­et af sta­ter med atom­vå­ben.

Sam­ti­dig ad­va­rer Ri Yong Ho USA mod at sen­de bom­be­fly over gra­en­sen mel­lem Nord- og Syd­korea, som ame­ri­ka­ner­ne har gjort i de se­ne­ste uger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.