Sat­te ild til 71-årig mand

BT - - NYHEDER -

En mand blev tors­dag over­ha­eldt med brand­bar va­e­ske i sit hjem i Has­lev. Over­falds­man­den me­nes at va­e­re be­bo­e­rens egen ga­est.

Iføl­ge TV Øst tøm­te ga­e­sten dun­ken med brand­bar va­e­ske ud over den 71-åri­ge be­bo­er, in­den han sat­te ild til.

Til­sy­ne­la­den­de fik flam­mer­ne godt fat. Po­li­ti­et op­ly­ser til TV Øst, at den 71-åri­ge på­drog sig en del brand­ska­der, men at han i øv­rigt mel­des uden for livs­fa­re.

Han er sta­dig ind­lagt til ob­ser­va­tion.

Umid­del­bart ef­ter ha­en­del­sen an­holdt po­li­ti­et den for­mode gerningsmand, der er 55 år.

»Der var ik­ke grund­lag for at va­re­ta­egts­fa­engs­le man­den, så der­for har vi løsladt ham igen. Han er sta­dig sig­tet for drabs­for­søg,« si­ger vi­cepo­li­ti­in­spek­tør Sø­ren Ravn-Ni­el­sen fra Sydsja­el­lands og Lol­landFa­sters Po­li­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.