’For­byd tørkla­e­der for un­ge pi­ger’

BT - - NYHEDER -

LØRDAGSINTERVIEWET

si­den du var lil­le, bør ta­ge til Volls­mo­se, Gel­lerup el­ler lig­nen­de ste­der. Så kan man se, hvad der sker med de pi­ger. Jeg er vok­set op med så­dan en pi­ge, som bar det fra gan­ske ung. Hun tog det af, da hun nå­e­de 13-14 års al­de­ren, og det før­te til den vil­de­ste form for slad­der og ud­stø­de­l­se i kvar­te­ret. Ik­ke kun af hen­de, men af hen­des fa­mi­lie og mor. Det er jo det, der er på spil. LI­NE:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.