Be­tjen­te mista­en­kes for lam­pe­ty­ve­ri

BT - - NYHEDER -

Den Uaf­ha­en­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed be­der of­fent­lig­he­den om hja­elp i en sag om ty­ve­ri af lam­per fra Po­li­ti­går­den i Kø­ben­havn. »Jeg har ik­ke så me­get at si­ge til sagen. Men vo­res op­ga­ve er jo at ef­ter­for­ske, når der er mi­stan­ke om, at po­li­titje­ne­ste­ma­end har gjort no­get straf­bart,« si­ger ef­ter­forsk­nings­chef Ni­els Raa­sted. Nog­le af de for­s­vund­ne lam­per er la­vet af ar­ki­tekt Aa­ge Rafn til Po­li­ti­går­den, og an­dre stam­mer fra den byg­ning, hvor Rigs­po­li­ti­et hol­der til. Lam­per­ne har en stykpris på 25.000 kro­ner og op­ef­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.