Es­b­jergs me­stre snub­ler hjem­me

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Es­b­jerg Ener­gy kom skidt fra start, da Me­tal Liga­en i af­tes blev skudt i gang. Før­ste spil­ler­un­de bød på et in­ter­es­sant op­gør mel­lem Es­b­jergs guld­vin­de­re fra sid­ste sa­e­son og bron­ze­ta­ger­ne fra Fre­de­riks­havn Whi­te Hawks, der var på be­søg i Es­b­jerg. Det op­gør trak ga­ester­ne sig bedst ud af, da fre­de­riks­hav­ner­ne fortjent vandt 3-1 og snup­pe­de al­le tre po­int, og der­med ind­led­te Es­b­jerg ti­tel­for­sva­ret med en skuf­fel­se på egen is.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.