Så slut­te­de fe­sten for Mey­ers hold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Vej­le hen­te­de sa­e­so­nens før­ste hjem­me­sejr, da klub­ben be­sej­re­de Ny­kø­bing FC 2-0 i af­tes i 1. di­vi­sion. I den ta­et­te ra­ek­ke gjor­de Vej­le der­for et hop fra at lig­ge un­der stre­gen in­den op­gø­ret til at lig­ge på fem­te­plad­sen med 13 po­int.

Kim El­gaard brag­te Vej­le for­an ef­ter syv mi­nut­ter, og Chri­sti­an Kudsk sør­ge­de for slut­re­sul­ta­tet med sin scor­ing ef­ter en halv ti­me.

Der­med mi­ste­de op­ryk­ker­klub­ben med kok­ken Claus Mey­er som en af in­ve­sto­rer­ne, før­ste­plad­sen. Hol­det lig­ger nu num­mer to a po­int med Kø­ge, men med en dår­li­ge­re målsco­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.