Bendt­ner ser ud til at star­te på ba­en­ken

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Not­ting­ham Fo­rest-ma­na­ger Phi­lip­pe Mon­ta­ni­er for­tal­te på gårs­da­gens pres­se­mø­de, at Ni­ck­las Bendt­ner ef­ter alt døm­me nok ik­ke star­ter in­de i lør­da­gens kamp mod Sh­ef­fi­eld Wed­nes­day.

Dan­ske­ren fik el­lers sin før­ste kamp fra start i tirs­da­gens 0-4-ne­der­lag til de gam­le ven­ner fra Ar­se­nal i Liga Cup’en.

»Han var me­get tra­et ef­ter kam­pen, men det er nor­malt, når det var hans før­ste kamp fra start. Vi er sikre på, at han kan hja­el­pe hol­det. Vi må se, om han er klar til at star­te. Vi har brug for, at han fin­der for­men,« si­ger Mon­ta­ni­er iføl­ge Not­ting­ham Post og til­fø­jer:

»Vi har ik­ke kun brug for Bendt­ner i den na­e­ste kamp, men i al­le kam­pe. Der­for skal vi pas­se på ham. For at spil­le skal han al­tid va­e­re på 100 pro­cent. Er han kun på 80 pro­cent, er det hver­ken godt for ham el­ler os.«

Fo­rest har få­et en blan­det start på sa­e­so­nen med tre sej­re, to uaf­gjor­te og tre ne­der­lag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.