DEN SIKRE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ni­ck­las Bendt­ner er nu be­gyndt at få spil­le­tid igen ef­ter skif­tet til Not­ting­ham Fo­rest, og det har få­et Dan­ske Spil til at kig­ge na­er­me­re på, hvor­når han så rent fak­tisk får sco­ret sit før­ste mål i Fo­rest-trøj­en.

Skal man tro od­ds­sa­et­ter­ne fra Dan­ske Spil, kom­mer der ik­ke til at gå la­en­ge, før det vil ske. Så­le­des gi­ver man blot od­ds 1,45 på, at han har sco­ret sit før­ste mål se­ne­st 3. ok­to­ber – mens der er 2,50 på, at det ik­ke kom­mer til at ske.

Not­ting­ham Fo­rest skal ind­til da først mø­de Sh­ef­fi­eld Wed­nes­day på ude­ba­ne i ef­ter­mid­dag, mens det i na­e­ste uge ga­el­der Ful­ham hjem­me og Bri­stol Ci­ty på ude­ba­ne.

Der er og­så sat od­ds på, hvor­vidt Ni­ck­las Bendt­ners må­ltør­ke va­rer i he­le ok­to­ber. Der er så­le­des fem gan­ge pen­ge­ne at hen­te på, at han end­nu ik­ke har sco­ret, når vi når til 1. novem­ber.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.