1,80

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det lig­ner i den grad mål i den­ne kamp. Mainz har ind­ledt sa­e­so­nen me­get of­fen­sivt ud, mens hol­dets de­fen­siv mod­sat ik­ke har va­e­ret pran­gen­de, og ind­til vi­de­re er samt­li­ge fi­re kam­pe da og­så endt med mindst tre scor­in­ger. Le­ver­ku­sen er kendt for en me­get kom­pro­mis­løs spil­lestil i ret­ning af den, som Brønd­by prak­ti­se­rer, og der­for er der of­te og­så man­ge mål i de­res kam­pe. De mang­ler godt nok Ka­rim Bel­la­ra­bi, men er der­u­d­over i sta­er­ke­ste op­stil­ling, og sid­ste sa­e­sons op­gør i Mainz var et min­dre chan­ce­or­gie med fi­re scor­in­ger. Prøv ’over 2,5 mål’.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.