1 , 82

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Tot­ten­ham har egent­lig lagt fint ud i Pre­mi­er Le­ague, men ud over mod bund­prop­pen Sto­ke har man som så­dan ik­ke va­e­ret over­be­vi­sen­de. Nu mang­ler man ska­de­de Har­ry Ka­ne, hvil­ket er et stort tab, og skal oven i og­så ha­ve et øje på Cham­pions Le­ague i den kom­men­de midt­u­ge. Der­for kun­ne det godt lig­ne et fint tids­punkt at gå imod dem på. Mid­dles­brough kom­mer godt nok fra to ne­der­lag på stri­be, men har og­så va­e­ret ramt af ska­der. Til den­ne kamp får man fle­re folk til­ba­ge og der­for skal hol­det ik­ke va­e­re så un­der­tip­pet i det­te op­gør.

Od­dset er fun­det hos To­nyBet

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.